rearq 
 rehabilitació 
 i restauració
 arquitectònica
  Inici 
 Equip 
 Actual 
 Llibres 
 Articles
 Arxiu

 Projectes R+D+I competitius
 RegBCN
 RevTer
 Co-hab Raval
 Cohabitem Barcelona
 
 

Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2023La composició de l’actual Grup de Recerca rearq pretén conjugar i integrar experiències i coneixements contrastats, procedències disciplinàries diverses i aprenentatge compromès en l’àmbit temàtic de la rehabilitació i la restauració arquitectònica. A fi de mantenir i reforçar la seva trajectòria i potenciar una major intensitat en els objectius esmentats. La integració d’investigadors amb especialitats complementàries parteix de l’objectiu comú de la recerca entorn a la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Una complementarietat fonamentada també en la integració al grup de joves recercadors que garanteixen la viabilitat i continuïtat per assolir els reptes plantejats.


El grup rearq està format pels membres següents:


Aleix Salazar Aloy, professor en formació, becari predoctoral FPU-UPC, que s’especialitza en l’estudi tipològic del parc residencial públic existent i en el lligam d’aquest amb els cicles productius i reproductius de les ciutats. S’incorpora amb l’objectiu de participar i contribuir a la recerca i desenvolupament del grup, projectes competitius vigents i futurs, convenis i publicacions en l’àmbit i la temàtica de la seva tesi doctoral.
   
Com a col·laboradors del grup, alguns en formació com a doctors, altres amb una gran experiència en temes d’intervenció patrimonial i altres rellevants personalitats com a assessors puntuals:

Jordi Adell Roig, Pau Bajet Mena, Eva Jiménez Gómez, Martí Sanz Ausàs, Estefanía Martin García, Dra. Arquitecta Paula Martín Goñi, Dr. Arquitecte Ramon Gumà Esteve, Pere Santamaria Garcia; David Chipperfield (David Chipperfield Architects), Dr. Arquitecte Stefano Boeri (Politecnico di Milano) Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2023