Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2024Regenerar Barcelona (RegBCN)
Projecte R+D+I competitiu

Aquesta proposta es planteja com una infraestructura eficient que s’adossa a l’edifici existent i permet millorar, protegir, reparar, reequipar i ampliar els seus habitatges i espais comunitaris. El projecte es planteja com un Open System que consisteix en un suport (partint d’una estructura autoportant de fusta) modular i muntat en sec, capaç d’acollir formes d’ocupació i apropiació de l’espai diverses i adaptables a diferents situacions i tipologies preexistents i en general a necessitats diverses. Es tracta d’una infraestructura urbana, un suport equipat, que no només permet i facilita acollir ampliacions i activitats sinó que incorpora sistemes i elements capaços de millorar les condicions d’habitabilitat, el confort i l’eficiència energètica, i reparar, protegir i abastir els habitatges i edificis residencials preexistents als quals s’aplica. 
Imatge: Recuerdo studio

Pere Joan Ravetllat
, Còssima Cornadó, Marta Domènech, Sara Vima, Jesús Quintana, Gonzalo Piasek, Montserrat Bosch, Oriol París, Aleix Alva, Marc Llopis, Lena Riubrugent, Raúl Gómez, Agustina Etcheverry, Dolores Caballero

Finançat per la Fundació BIT HABITAT, la Gerència d’Urbanisme i l’Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. 2022-2024.   
Reviure als terrats (REVTER)  Projecte R+D+I competitiu

Aquesta proposta s’adreça al repte de millorar la qualitat de vida en l’envelliment de les comunitats i persones residents a les ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, partint del districte de Ciutat Vella com a estudi de cas i de la transformació dels terrats comunitaris, com a espais de cures, trobada i repòs. El projecte proposa la millora d’aquests espais exteriors, des de la perspectiva de l’envelliment actiu i saludable, mitjançant la diagnosi sociodemogràfica del col·lectiu al districte i la recerca de solucions de baix cost, desmuntables i reciclables per a la recuperació dels terrats existents.

Pere Joan Ravetllat, Còssima Cornadó, Marta Domènech, Sara Vima, Gonzalo Piasek, Montserrat Bosch, Oriol París, Joan Ramon Rosell.

Finançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació LaCaixa. 2021-2023.


Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoProjecte R+D+I competitiu

This project is part of "social sciences and humanities and science with and for society", conceived as logical and necessary continuation of three projects funded in previous MICINN calls. While being the fragility against housing and urban environment an important issue for the integration of people in society, they become evident in neighbourhoods marked by the evictions and expulsion of population. The approach presents a thorough study using methodological triangulation over nine neighborhoods as study case in Barcelona and Bilbao metropolitan areas. The characteristics of the chosen neighbourhoods highlight them as vulnerable areas.  The project results will have an impact on the societys welfare, by means of identification of the sources of the current social problems and will also provide methodological tools to approach them. The prospective analysis guides to the attainment of instruments that can redirect renewal urban polices towards a much more technically and socially sustainable growth and re-balance in the territory. A scientific contribution incorporating innovative interactive tools and a wider divulgation strategy, designed to achieve maximum dissemination of the results and proposals to the scientific and academic community, public institutions, associations and citizenship.

Pilar Garcia-Almirall, Pere Joan Ravetllat, Patricia Campelo Martinez, Zaida Muxi, Còssima Cornado, Julia Shershneva, Sara Vima-Grau, Iraide Fernandez, Angel L. Uzqueda, Blanca Alexandra Gutierrez, Francesc Valls, Juan Manuel Corso, Jorge Bosch, Gonzalo Piasek, Mireia De La Asunción

Finançat per l’Agencia Estatal de Investigación. 2019-2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadors (COHABITEM BARCELONA) Projecte R+D+I competitiu

La crisi sociosanitària desencadenada per la pandèmia viral de la Covid-19 ha agreujat les conseqüències provocades per les carències habitacionals de la ciutat i també les grans dificultats que troba l’emprenedoria local per a créixer a Barcelona, alhora que ha deixat en segon terme, la luita contra el canvi climàtic que poden abanderar les nostres ciutats. Aquest projecte s’adreça a millorar la gestió de la “reutilització urbana” per a facilitar el camí a la ciutat d’esdevenir més resilient en les diferents necessitats temporals de la ciutadania per ser capaç de respondre més eficientment tant en situacions d’emergència com l’actual, alhora que convertir-se en un espai d’oportunitat per al desenvolupament local de forma sostenible. Per a assolir aquest objectiu, la idea és promoure un nou model de fer ciutat , capaç de cartografiar edificis i espais infrautilitzats, elaborar un index de reutilització i fer coincidir aquests espais amb diferents activitats temporals i mixtes com start-ups, allotjaments, laboratoris, residències artístiques, etc. Donant vida a nous centres experimentals, innovadors i capaços de contenir i compartir una gran diversitat d’usos.

Marta Domènech, David López, Còssima Cornadó, Pilar Garcia-Almirall, Pere Joan Ravetllat, Gonzalo Piasek, Estefania Martín, Monica Tarrega, Mariana Palumbo, Alfonso Godoy.

Finançat per l’Ajuntament de Barcelona. 2021-2022.            
Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del Raval (COHAB-RAVAL)
Projecte R+D+I competitiu

Aquest projecte s’adreça al repte de millorar les condicions de vida de comunitats i persones residents al barri del Raval. Un barri que concentra simultàniament una gran densitat de població, en bona part en risc de pobresa i exclusió residencial, i un parc edificat antic i degradat, que no compleix les condicions mínimes exigibles si bé amb un alt valor històric que n’augmenta el cost i la complexitat de rehabilitació. La proposta consisteix en el co-disseny d’un Catàleg de micro-projectes que permetin millorar les condicions de ventilació i il·luminació d’espais interiors, la seva distribució funcional, l’accessibilitat, l’eficiència energètica, així com fomentar hàbits d’ús saludables.

Pere Joan Ravetllat, Sara Vima, Còssima Cornadó, Marta Domènech, Montserrat Bosch, Joan Ramon Rosell, Victoria Tous, Júlia Brull, Gonzalo Piasek, Isaac Colin i Albert Comas.

Finançat per la Fundació BIT HABITAT, Ajuntament de Barcelona. 2020-2021. La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Projecte R+D+I competitiu

El present estudi d’investigació parteix de la voluntat de posar de manifest que els grans conjunts residencials no han arribat al seu límit d’ús i existència, i que en conseqüència hi ha molt a fer per tal de prevenir, frenar i erradicar els processos de degradació iniciats i consolidats en alguns casos extrems, tant des d’un punt de vista físic de l’edificació existent i de l’entorn urbà com social de la població resident. Els reptes que planteja la realitat contemporània dels grans conjunts residencials, justifiquen l’interès d’obrir els camps de diagnosi i d’actuació incorporant qüestions de caire sociològic a les qüestions estrictament tecnològiques, de tal manera que es considerin simultàniament les característiques específiques de la població resident i de l’entorn físic, urbà i arquitectònic. Així mateix, des d’un punt de vista escalar, es planteja la necessitat de tenir en compte de manera simultània l’habitatge, la comunitat de veïns, l’edifici, l’entorn urbà immediat així com la totalitat del barri.

Pere Joan Ravetllat
, Cèsar Díaz, Pilar Garcia-Almirall, Moisés Gallego, Alfred Linares, Helena Coch, Josep M. González, Blanca Gutiérrez, Cristina Pardal, Jordi Adell, Martí Sanz, Còssima Cornadó, Sara Vima

Finançat per l’Institut d’Estudis Catalans. 2015-2017.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2024