Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2024Regenerar Barcelona (RegBCN)
Projecte R+D+I competitiu

Aquesta proposta es planteja com una infraestructura eficient que s’adossa a l’edifici existent i permet millorar, protegir, reparar, reequipar i ampliar els seus habitatges i espais comunitaris.

El projecte es planteja com un Open System que consisteix en un suport (partint d’una estructura autoportant de fusta) modular i muntat en sec, capaç d’acollir formes d’ocupació i apropiació de l’espai diverses i adaptables a diferents situacions i tipologies preexistents i en general a necessitats diverses. Es tracta d’una infraestructura urbana, un suport equipat, que no només permet i facilita acollir ampliacions i activitats sinó que incorpora sistemes i elements capaços de millorar les condicions d’habitabilitat, el confort i l’eficiència energètica, i reparar, protegir i abastir els habitatges i edificis residencials preexistents als quals s’aplica. A escala urbana, aquesta estructura modular es proposa contribuir també a equipar i millorar les qualitats ambientals i espacials de l’espai públic proper i de l’entorn urbà.

Els equips o “kits” que s’incorporen a aquesta estructura, també modulars i desmuntables, fomenten l’apropiació i l’ús d’aquest “Open System” i la posada en funcionament d’un micro-ecosistema ambiental i social. Es tracta d’elements i sistemes “plug-in” que alhora són modulars, muntats en sec i resilients per tal d’adaptarse a preexistències variades i a necessitats múltiples i possiblement canviants, a la vegada que poden ser desmuntats i reutilitzats.
Així doncs, sobre una estructura de pòrtics i entramat de fusta desmuntable i muntada en sec, s’incorporen els diversos sistemes que conformen l’envoltant bioclimàtica: kit ampliació de volum, kit aljub, kit vegetació, kit fotovoltaic i kit smart building.

L’adaptabilitat del sistema proposat respon al repte d’acollir diferents necessitats d’ampliació (espais comunitaris, exteriors i interiors, espais privatius) i de re-equipament i millora de l’edifici existent a través de l’envoltant bioclimàtica. També dona resposta a la probable convivència de diferents necessitats i aspiracions per part de la comunitat existent. En aquest sentit, la generositat dels espais exteriors comunitaris ha de permetre la coexistència de múltiples usos i formes d’apropiació, propiciades per la configuració de l’espai, per la presència de múltiples elements i materials dinàmics, i pel propi suport equipat.

Un cop construïda, la infraestructura ecològica contribueix a regenerar un micro-ecosistema ambiental i social amb beneficis a petita i mitjana escala, per a la comunitat resident, el barri, la biodiversitat i la urbanitat del context on s’insereix. La seva replicabilitat i aplicabilitat en diferents contextos i situacions urbanes diverses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i altres entorns urbans similars permet escalar-ne el potencial d’impacte i millora a escala territorial.

El projecte està liderat pel grup de recerca en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (REARQ) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i compta amb la col·laboració del Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació (GICITED), també de la UPC,  CONSTRAULA. El projecte ha rebut finançament d’un total de 187.500€ entre les tres propostes comissariades, essent una de les tres el present projecte.

EquipPere Joan Ravetllat, Còssima Cornadó, Marta Domènech, Sara Vima, Gonzalo Piasek, Isaac Colin, Jorge Blasco, Aleix Salazar, Jesús Quintana, Francisco García, Xavier Arés

Finançament
Finançat per l’Ajuntament de Barcelona, Fundació BIT HABITAT.

Data de desenvolupament
Desembre 2024 - 2025

Descàrregues
   

   

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2024