Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2024Energia i regeneració (ENER-REGEN)
Projecte R+D+I competitiu

Estratègies davaluació i intervenció per a la regeneració urbana i la mitigació de la pobresa energètica a Barcelona i Bilbao.

Aquest projecte s'emmarca dins de la Directriu Estratègica Nacional de Seguretat per a la Societat d'I+D+i. Està especialment relacionat amb la dimensió espacial del marc de les desigualtats, vinculada a aspectes espacials i individuals; la generació de noves dades de mobilitat espacial i geogràfica; migracions, societats multiculturals, noves identitats, fronteres visibles i invisibles, integració, assimilació, marginació i estigmatització. ENER-REGEN està concebut com un avenç substancial del coneixement aportat en els quatre projectes MICINN (SEJ2005-03372/GEOG; CSO2008-04337/SOCI; CSO2011-26682) que han ajudat a entendre la trajectòria residencial de les poblacions migrades, les condicions d'habitatge i la l'ús d'espais públics, que han confirmat que la conflictivitat social s'incrementa en contextos on les condicions físiques i circumdants són deficients, mentre que un espai adequat afavoreix la socialització i la integració, elements bàsics per a la cohesió social. Al mateix temps, es confirma el paper de les polítiques públiques en la millora del barri (espais públics, equipaments i infraestructures, etc.).

El projecte més recent (RE-INHABIT)(RTI2018-101342-B-I00), ha contribuït amb metodologies innovadores per a la mesura de les comunitats residencials que s'enfronten a situacions de vulnerabilitat i exclusió, confrontant els instruments d'anàlisi, planificació i intervenció. És evident que hi ha una necessitat creixent d'incloure la perspectiva de pobresa energètica en l'estudi i disseny de polítiques de rehabilitació urbana des d'una perspectiva metropolitana.

En aquest marc, el projecte ENER-REGEN pretén conceptualitzar la pobresa energètica; desenvolupar una metodologia segons un sistema de caracterització socioespacial multiescala de la pobresa energètica, amb l'estudi de cas de sis àrees prèviament identificades com a altament vulnerables; Analitzar de manera crítica les estratègies i els instruments existents amb l'objectiu de promoure línies d'acció més inclusives i sostenibles per a la mitigació de la pobresa.

Aquest projecte pretén:

-Construir un marc d'estudi nou i innovador que es tradueixi en enfocaments metodològics potents capaços de donar compte del problema urgent de la pobresa energètica a les ciutats contemporànies.

-Desenvolupar un sistema de caracterització socioespacial multiescala de la pobresa energètica, que contempli mesures socials, econòmiques, morfològiques i físico-arquitectòniques, amb el suport dels sistemes d'informació geogràfica (SIG).

-Analitzar críticament els instruments existents per, d'una banda, quantificar i identificar i, de l'altra, intervenir en el tema de la pobresa energètica a les àrees metropolitanes de Barcelona i Bilbao, i alhora desenvolupar estratègies innovadores centrades en la col·lectius més desfavorits davant el canvi climàtic. El treball de recerca es concep com una tasca de co-construcció conjuntament amb les administracions, entitats, col·lectius i comunitats vinculats als subjectes del projecte, amb l'esperança, al mateix temps, d'obtenir resultats que es tradueixin en impactes positius, tant científics (en relació a metodològics i contribucions científiques), i socials i econòmiques (relacionades amb la transferència potencial de resultats i les implicacions per a les polítiques públiques i les comunitats).

Equip
Pilar Garcia Almirall, Còssima Cornadó, Pere Joan Ravetllat, Marta Domènech, Sara Vima, Gonzalo Piasek, Montserrat Bosch, Oriol París, Joan Ramon Rosell.

Finançament
Agencia Estatal De Investigacion

Data de desenvolupament
Desembre 2021 - Juny 2023

Descàrregues
Catàleg de microprojectes   

   

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2024