Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2024Cohabitem Barcelona 
Projecte R+D+I competitiu

La crisi sociosanitària desencadenada per la pandèmia viral de la Covid-19 ha agreujat les conseqüències provocades per les carències habitacionals de la ciutat i també les grans dificultats que troba l’emprenedoria local per a créixer a Barcelona, alhora que ha deixat en segon terme, la luita contra el canvi climàtic que poden abanderar les nostres ciutats. Aquest projecte s’adreça a millorar la gestió de la “reutilització urbana” per a facilitar el camí a la ciutat d’esdevenir més resilient en les diferents necessitats temporals de la ciutadania per ser capaç de respondre més eficientment tant en situacions d’emergència com l’actual, alhora que convertir-se en un espai d’oportunitat per al desenvolupament local de forma sostenible. Per a assolir aquest objectiu, la idea és promoure un nou model de fer ciutat , capaç de cartografiar edificis i espais infrautilitzats, elaborar un index de reutilització i fer coincidir aquests espais amb diferents activitats temporals i mixtes com start-ups, allotjaments, laboratoris, residències artístiques, etc. Donant vida a nous centres experimentals, innovadors i capaços de contenir i compartir una gran diversitat d’usos.

Equip
Marta Domenech, David Lopez, Cossima Cornado, Maria Pilar Garcia, Pere Joan Ravetllat, Gonzalo Piasek, Estefania Martin, Monica Tarrega, Mariana Palumbo, Alfonso de Jesus Godoy

Finançament
-

Data de desenvolupament
Març 2021 – Setembre 2022

Entitat desenvolupadora
Universitat Politècnica de Catalunya (Expedient 64 - Pla Barcelona Ciència 2020)
   

   

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2024