rearq 
 rehabilitació 
 i restauració
 arquitectònica
  Inici 
 Equip 
 Actual 
 Llibres 
 Articles
 Arxiu

 Projectes R+D+I competitius
 RegBCN
 RevTer
 Co-hab Raval
 Cohabitem Barcelona
 
 

Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2023
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2023