Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2023La composició de l’actual Grup de Recerca rearq pretén conjugar i integrar experiències i coneixements contrastats, procedències disciplinàries diverses i aprenentatge compromès en l’àmbit temàtic de la rehabilitació i la restauració arquitectònica. A fi de mantenir i reforçar la seva trajectòria i potenciar una major intensitat en els objectius esmentats. La integració d’investigadors amb especialitats complementàries parteix de l’objectiu comú de la recerca entorn a la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Una complementarietat fonamentada també en la integració al grup de joves recercadors que garanteixen la viabilitat i continuïtat per assolir els reptes plantejats.


El grup rearq està format pels membres següents:

Pere Joan Ravetllat Mira, Dr. Arquitecte, professor, catedràtic del departament de projectes arquitectònics de la ETSAB-UPC, amb les funcions de coordinador del Grup. Ha liderat nombrosos projectes competitius finançats obtinguts en concursos de pública concurrència amb jurats nacionals o internacionals, alguns d’ells recents i en vies de desenvolupament, en les línies d’especialitat del grup. Gaudeix d’una llarga trajectòria de recerca amb sis sexennis de recerca reconeguts per la CNEAI i l’AQU, realitzada a través de publicacions d’articles, llibres, coordinació de projectes competitius i projectes arquitectònics que han rebut nombrosos reconeixements nacionals i internacionals.
Còssima Cornadó Bardon, Dra Arquitecta, professora agregada del departament de tecnologia (ETSAB), especialista en rehabilitació, diagnosi i caracterització de l’edificació existent. Ha coordinat nombrosos convenis amb administracions públiques, publicat llibres i articles d’impacte, dirigeix i participa en projectes competitius recents o vigents a nivell nacional i internacional. Col·labora amb diverses institucions de recerca internacionals, és avaluadora de l’AEI, i compta amb un sexenni de recerca reconegut per l’AQU.   
          

Xavier Llobet Ribeiro, Dr. Arquitecte, professor agregat del departament de projectes arquitectònics (ETSAB), especialista en intervenció sobre el patrimoni modern, entre d’altres. Ha col·laborat amb institucions públiques i vinculades a l’àmbit de recerca del grup, com el DOCOMOMO, publicat llibres i articles de divulgació científica, així com coordinat projectes competitius i arquitectònics de transferència de tecnologia, una trajectòria de recerca reconeguda amb tres sexennis per la CNEAI i l’AQU.

Belén Onecha, Dra. Arquitecta, professora agregada interina del departament de tecnologia (ETSAB), especialista en anàlisi intervenció del patrimoni arquitectònic i monumental. Ha coordinat nombrosos convenis i accions de transferència de tecnologia aplicats en edificis patrimonials singulars i rellevants, i publicat en revistes d’impacte. Participa en projectes de recerca competitius a nivell nacional i internacional vigents, en l’àmbit d’especialització del grup, i compta amb un sexenni de recerca reconegut per l’AQU.

Marta Domènech, Dra. Arquitecta, professora lectora del departament de projectes arquitectònics (ETSAB), especialista en la reutilització d’edificis existents i innovació tecnològica amb tècniques tradicionals. Ha liderat convenis internacionals i projectes arquitectònics amb reconeixement, lidera i participa de projectes competitius vigents a nivell nacional i internacional, compta amb un sexenni de recerca reconegut per l’AQU i ha establert col·laboracions amb institucions de recerca internacional de prestigi.  
David López López, Dr. Arquitecte, professor lector del departament de tecnologia (ETSAB), especialista en estructures i innovació tecnològica amb tècniques tradicionals i nous materials. Ha liderat convenis internacionals, fet diverses estades i establert col·laboració amb institucions internacionals de prestigi. Ha publicat nombrosos articles indexats d’alt impacte, així com conferències internacionals i accions de divulgació científica. Ha participat en projectes arquitectònics i de transferència de tecnologia reconeguts.

Galdric Santana Roma, Dr. Arquitecte, professor col·laborador del departament de representació arquitectònica (ETSAB), especialista en tècniques innovadores de representació aplicades en edificis patrimonials. Ha liderat convenis per a l’aixecament i estudi d’edificis patrimonials singulars com la Sagrada Família o la Torre del Bellesguard, d’Antoni Gaudí, que han estat publicats i difosos en l’àmbit internacional
Eduard Bru Bistuer, Dr. Arquitecte, catedràtic emèrit, professor del departament de projectes arquitectònics (ETSAB), que compta amb una llarga trajectòria de recerca amb tres sexennis reconeguts, en l’àmbit de l’arquitectura, havent dirigit tesis doctorals i de màster, la línia de màster oficial ‘Contemporary project’, i publicat nombrosos llibres així com contribuït a la divulgació científica a nivell internacional.

Mireia Bosch, professora del departament de tecnologia (EPSEB), especialista en la intervenció sobre el patrimoni arquitectònic i l’estudi d’edificis singulars. Ha dirigit i participat en convenis rellevants en l’àmbit, pels quals ha obtingut reconeixement internacional, així com publicat articles i actes de congrés. Actualment participa en projectes competitius vigents en l’àmbit internacional, en l’àmbit d’especialitat del grup, col·laborant amb nombroses universitats i centres de recerca de prestigi.

Sara Vima Grau, professora, amb beca predoctoral FPU-Ministeri fins al passat març, actualment personal suport a la recerca (PSR), que s’especialitza en l’anàlisi del parc residencial existent, i en el disseny de polítiques públiques i intervencions arquitectòniques de rehabilitació d’edificis residencials en àmbits vulnerables. Ha participat en els projectes competitius i convenis liderats des del grup, ha publicat articles en la temàtica de la seva tesi doctoral, i ha co-dirigit projectes de cooperació i transferència de tecnologia.  

Jesús Quintana Gómez, professor en formació, becari predoctoral FI-SDUR, que s’especialitza en l’àmbit de les intervencions en patrimoni industrial obsolet i la creació de noves tipologies d’habitatge. S’incorpora amb l’objectiu de participar i contribuir a la recerca del grup, projectes competitius vigents i futurs, convenis i publicacions en l’àmbit i la temàtica de la seva tesi doctoral.

Com a col·laboradors del grup, alguns en formació com a doctors, altres amb una gran experiència en temes d’intervenció patrimonial i altres rellevants personalitats com a assessors puntuals:Jordi Adell Roig, Pau Bajet Mena, Eva Jiménez Gómez, Martí Sanz Ausàs, Estefanía Martin García, Dra. Arquitecta Paula Martín Goñi, Dr. Arquitecte Ramon Gumà Esteve, Pere Santamaria Garcia; David Chipperfield (David Chipperfield Architects), Dr. Arquitecte Stefano Boeri (Politecnico di Milano)

 


Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2023